Zájemci, kteří nestihli úvodní hodinu autoškoly, mají možnost dostavit se v úterý 10.10.2017 ve 14:30 hodin na učebnu C1 a osobně se domluvit s p. Vaníčkem na účasti v právě běžícím kurzu autoškoly. Přihlášky a podrobné info tamtéž. Ing. M. Vedralová