Dne 10.12.09 proběhly obhajoby žákovských projektů třídy 4. S oboru Poštovní a peněžní služby. Témata byla vylosována již na konci třetího ročníku a byla tato:

  1. Pojištění domácností porovnání s ostatními pojišťovnami.
  2. Platební karty.
  3. Historie vzniku účetnictví.
  4. Proces zakládání živnosti.
  5. Den na poště.
  6. Měna EURO

    Video Fotografie Video1

Všichni zúčastnění přistoupili ke zpracování velice zodpovědně, používali různé zdroje pro získání informací a především spolupracovali se svými garanty. Všechny skupiny zvolily obhajobu své práce pomocí prezentace, stručně seznámily komisi i spolužáky s obsahem práce a v závěru svého vystoupení odpovídaly na doplňující otázky členů komise. Obhajob se zúčastnilo i vedení školy. Mezi nejzdařilejší a nejlépe hodnocené patřily práce s těmito názvy: Platební karty PS, Proces zakládání živnosti a Měna EURO. Atmosféra byla celý den příjemná, i když nervozita byla znát. Doufáme, že i příští rok se opět setkáme s výkony na takovéto úrovni.