Zástupcem rodičů a zletilých žáků byl zvolen Petr Verner ze třídy 4T, který získal 56% hlasů.