Vážení studenti a rodiče,
v naší škole je zaveden systém výchovného poradenství, v rámci kterého jsou poskytovány studentům a jejich zákonným zástupcům (rodičům) poradenské a konzultační služby. Jedná se převážně o prevenci výukových a výchovných obtíží, řešení školního neúspěchu, vytváření vhodných podmínek pro tělesný, psychický a sociální rozvoj osobnosti, prevenci rizikového chování, zmírňování důsledků případného zdravotního postižení, kariérové poradenství a pomoc v krizových situacích studentům a zákonným zástupcům (rodičům). Do výchovného poradenství je zahrnuta i péče o studenty se specifickými vzdělávacími potřebami. Jedná se především o studenty s SPU (specifické poruchy učení).

Výchovní poradci Mgr, Jana Bulíčková a Mgr. Michal Moravec monitorují jednotlivé třídy ve školním roce 2016/17 následovně:

Mgr. Jana Bulíčková (kabinet č.8) budova A, II. patro

1C, 1TB, 2CB, 2T, 3CP, 3P, 3TB, 4P, 4TA

Mgr. Michal Moravec (kabinet č.6) budova A, II. patro

1E, 1M, 1TA, 2CA, 2M, 3M, 3TA, 4C, 4M, 4TB