Na budově A je k dispozici volně přístupný bezdrátový internet a připojení na školní síťové disky přes wifi rozhraní. Internet mohou využívat i mimo výuku a o volných hodinách všichni studenti se zařízením umožňující bezdrátovou komunikaci přes wifi rozhraní (notebook, mobilní telefon....).
Po vyhledání dostupných síťí v přenosném počítači se zadává stejné přístupové jméno a heslo jako při běžném přihlášení do školní sítě. První a druhé patro mají při vyhledávání rozdílnou bezdrátovou síť.